Zpět

Prezentace k výzvě č. A4

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace ze seminářů pro žadatele k výzvě č. A4 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Výzva č. A4 je zaměřena na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

Související odkazy:


 
Uveřejněno: 15. 1. 2013
 
Aktualizováno: 15. 1. 2013