Zpět

Publikace s analýzou sociálně vyloučených lokalit v ČR

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, která přináší aktuální a komplexní informace o vývoji a charakteru sociálního vyloučení od roku 2006 do současnosti.

Od roku 2006 přibylo v České republice sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. Tato čísla dokládají, že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti. Proto budou výstupy analýzy mimo jiné použity pro efektivní a smysluplné čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost.

Související:


 
Uveřejněno: 27. 5. 2015
 
Aktualizováno: 27. 5. 2015