Zpět

Výstupy workshopu k výzvě č. 76

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výstupy workshopu pro žadatele k výzvě č. 76 (oblast podpory 3.4. – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) konaného dne 27. července 2011.

Výstupy ke stažení:

Související odkazy:

 


 
Uveřejněno: 4. 8. 2011
 
Aktualizováno: 4. 8. 2011