Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Revize příručky D5

Upozorňujeme, že s platností od 20. 6. 2014 byla vydána revidovaná verze příručky D5 - Metodika způsobilých výdajů OP LZZ.

 
18. 06. 2014

Prodloužení výzvy č. D3

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. D3 OP LZZ zaměřené na odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, že z důvodu technických problémů v aplikaci Benefit7 se termín odevzdání projektových žádostí prodlužuje do 4. 6. 2014 do 12:00.

 
03. 06. 2014

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2013

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva o provádění OP LZZ za rok 2013, schválená Monitorovacím výborem OP LZZ dne 28. května 2014.

 
29. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 6. 2014

V pondělí 2. 6. 2014 od 8:00 - 17:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 05. 2014

Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byla uveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na poporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
26. 05. 2014

Revize výzvy č. D5

Upozorňujeme žadatele, že byla zveřejněna revidovaná verze výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na poporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
26. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 24. 5. 2014

V sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 - 16:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
23. 05. 2014

Vyhlášení vítězů ceny za sociální inovace SozialMarie 2014

Dne 1. května se uskutečnilo již desáté předávání cen SozialMarie za sociální inovace ve střední Evropě. První 3 ceny obdržely projekty z Rakouska, oceněny ale byly i české, chorvatské a maďarské projekty.

 
21. 05. 2014

Výsledky 7. uzávěrky výzvy č. B9

Byly zveřejněny výsledky 7. uzávěrky výzvy č. B9.

 
16. 05. 2014

Krátkodobé výpadky Monit7+ a Benefit7

Vážení uživatelé, z důvodu rekonfiguračních prací na síťové infrastruktuře poskytovatele internetu může v níže uvedených termínech prací docházet ke krátkodobým výpadkům aplikací Monit7+ a Benefit7. Jedná se konkrétně o tyto termíny: - 16.5. 22:00 - 17.5. 06:00; - 17.5. 20:00 - 18.5. 06:00; - 18.5. 20:00 - 19.5. 06:00. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
14. 05. 2014

Stanovisko vyhlašovatele výzvy č. C1 – pracovní výkazy

Upozorňujeme, že vyhlašovatel výzvy č. C1 OP LZZ (Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci) uveřejnil stanovisko týkající se pracovních výkazů v rámci realizace projektu.

 
14. 05. 2014

Revize výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byl revidován text výzvy č. D7 OP LZZ zaměřené na sociální inovace.

 
14. 05. 2014

Výsledky výzvy č. D1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D1 OP LZZ zaměřené na podporu standardizace orgánů sociálně-právní ochrany.

 
14. 05. 2014

Časté chyby týkající se nepřímých nákladů v OP LZZ

Řídicí orgán vydal 9. 5. 2014 dokument Časté chyby týkající se nepřímých nákladů OP LZZ. Jeho cílem je seznámit příjemce s chybami, kterých se dopouští při vykazování přímých nákladů v žádostech o platbu, kdy mezi tyto náklady mylně zařazují i náklady spadající do nepřímých nákladů.

 
09. 05. 2014

Prezentace na seminář pro žadatele k výzvě č. D8

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace na zítřejší seminář pro žadatele k výzvě č. D8 OP LZZ zaměřené na posílení aktivních politik zaměstnanosti v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

 
05. 05. 2014

Prodloužení výzvy č. D8

Upozorňujeme, že žádosti ve výzvě č. D8 OP LZZ zaměřené na posílení aktivních politik zaměstnanosti je možné předkládat až do 20. května 2014 do 12:00.

 
02. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 5. 5. 2014

V pondělí 5. května 2014 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
02. 05. 2014

ESF se představí na NGO Marketu 2014

Prijďte se podívat na již 15. ročník veletrhu neziskový organizací NGO Market, který se koná v pátek 25. dubna 2014 a jehož hlavním partnerem je ESF.

 
24. 04. 2014

Prezentace na seminář pro žadatele ve výzvě č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny prezentace na semináře pro žadatele ve výzvě č. D6 OP LZZ (integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce), které se konají 24. a 25. dubna.

 
23. 04. 2014

Vyhlášení výzvy č. D8

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. D8 OP LZZ na podporu zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
22. 04. 2014