Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Výsledky výzvy č. 52

Dne 25. února 2010 byly zveřejněny první výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

 
25. 02. 2010

Výsledky výzvy č. 44

Dne 23. února 2010 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 44 v oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

 
23. 02. 2010

Prezentace ze seminářů pro příjemce v rámci výzvy č. 35

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze seminářů pro příjemce v rámci výzvy č. 35 "Školení je šance" - oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
22. 02. 2010

Možnost prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv

Upozorňujeme všechny příjemce z OP LZZ, že v odůvodněných případech jsou oprávněni požádat poskytovatele podpory o prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv.

 
19. 02. 2010

Doplňující informace k výzvě č. 56

U výzvy č. 56 (oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce) byly zveřejněny doplňující informace - časté dotazy a prezentace ze semináře pro žadatele.

 
19. 02. 2010

Revize výzvy č. 56

K 12. 2. 2010 došlo k 1. revizi výzvy č. 56 k oblasti podpory 3.3 OP LZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
15. 02. 2010

Výsledky výzvy č. 43 - oprava

Dne 10. února 2010 byly zveřejněny opravené výsledky výzvy č. 43 OP LZZ z 8. února 2010. Za způsobené komplikace se omlouváme.

 
10. 02. 2010

Prezentace ze seminářů pro žadatele v rámci výzvy č. 54

Upozorňujeme, že byla zveřejněna prezentace ze seminářů pro žadatele v rámci výzvy č. 54 - oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
10. 02. 2010

Výsledky výzvy č. 35

Dne 8. 2. 2010 byly zveřejněny 7. dílčí výsledky výzvy č. 35 "Školení je šance".

 
08. 02. 2010

Konverze indikátorů v IS Monit7+ a Benefit7

Upozornění pro příjemce pomoci v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. ŘO 5. února 2010 provedl konverzi indikátorů v IS Monit7+ a aplikaci Benefit7. Do Vašich monitorovacích zpráv bylo vloženo detailní členění indikátorů. Věnujte uvedenému pozornost. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
08. 02. 2010

Výsledky výzvy č. 43

Dne 8. února 2010 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 43 OP LZZ.

 
08. 02. 2010

Aktualizace kontaktních osob pro příjemce u výzvy č. 35

U výzvy č. 35 byla aktualizována tabulka kontaktních osob pro příjemce.

 
04. 02. 2010

Revize výzvy č. 54

Ke dni 25. ledna 2010 proběhla revize textu výzvy č. 54 (oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života).

 
25. 01. 2010

Výsledky výzvy č. 19

Dne 25. 1. 2010 byly zveřejněny 4. dílčí výsledky výzvy č. 19 OP LZZ.

 
25. 01. 2010

Aktuální informace o stavu administrace výzvy č. 35

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna aktualizovaná informace o stavu administrace této výzvy.

 
15. 01. 2010

Vyhlášení výzvy č. 57

Dne 15. 1. 2010 byla vyhlášena výzva č. 57 Ministerstva vnitra, Odboru strukturálních fondů v oblasti podpory 4.1  - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

 
15. 01. 2010

Vyhlášení výzvy č. 54

Dne 11. 1. 2010 byla vyhlášena výzva č. 54 Ministerstva práce a sociálních věcí, Odboru řízení pomoci z ESF v oblasti podpory 3.4  - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

 
11. 01. 2010

Plánované odstávky IS Monit7+ a Benefit7 v roce 2010

Vážení uživatelé IS Monit7+ a aplikace Benefit7. Řídící orgán OP LZZ Vám dává na vědomí přehled plánovaných odstávek obou aplikací pro rok 2010 (viz příloha).

 
06. 01. 2010

Informace o stavu administrace výzvy č. 35 „Školení je šance“

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří předložili projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“, že pod výzvou č. 35 byla k dnešnímu dni zveřejněna informace o stavu administrace této výzvy.

 
31. 12. 2009

Výsledky výzvy č. 35

Dne 31. 12. 2009 byly zveřejněny 6. dílčí výsledky výzvy č. 35 "Školení je šance".

 
31. 12. 2009