Zpět

HOTLINE - Technická podpora

Upozorňujeme žadatele a příjemce z OPZ+, OPZ, OP VVV, OP JAK, OP PPR, že v případě technických problémů s IS KP14+, IS KP21+ či IS ESF je možné se obracet na HOTLINE technické podpory prostřednictvím klubů pro jednotlivé programy.

Příslušné kluby jsou dostupné na https://www.esfcr.cz/hotline-is-kp14-pro-opz.


 
Uveřejněno: 14. 12. 2022
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce