Zpět

Náležitosti dohody o poskytnutí mzdových příspěvků

Řídicí orgán OPZ+ zveřejňuje výčet náležitostí dohody o poskytnutí mzdových příspěvků, která je jedním z dokladů pro doložení jednotky „Mzdový příspěvek na pracovní místo“.

Jednotku je možné využít v projektech (pokud to výzva k předkládání žádostí umožňuje), které se řídí Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb.

Dohodu o poskytnutí mzdových příspěvků uzavírá příjemce se zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnavatel není současně příjemcem či partnerem s finančním příspěvkem.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce