Zpět

Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+

Upozorňujeme, že 1. 7. 2022 byly uveřejněny Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

Jedná se o jednu z pomůcek pro žadatele. Úspěšní žadatelé, jejichž žádost o podporu bude doporučena k financování, budou před vydáním právního aktu vyzvání k doložení podkladů nezbytných pro vydání právního aktu a pro doplnění údajů v IS KP21+. Připravená pomůcka provede žadatele tímto procesem v IS KP21+.

Související:

 


 
Uveřejněno: 1. 7. 2022
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel