Zpět

Prodloužení výzvy č. 012 OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele z výzvy č. 012 OPZ+ Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) o jejím prodloužení do 1. 8. 2024.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je nově 31.12. 2026.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel