Zpět

Revize pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou a pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce o revizi pokynů k ovládání IS KP21+ a ke komunikaci s technickou podporou. Důvodem úprav je zejména úprava vzhledu některých obrazovek, aktualizace podmínek pro přihlášení do IS KP21+ a změny v plných mocech.

Dále došlo k aktualizaci pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+. Revize pokynů souvisí mj. se změnami ve vykazování publicity na projektech a také s úpravami plynoucími z revize pravidel účinné od 1. 10. 2023

Dokumenty ke stažení:

Podle těchto pokynů postupují příjemci v projektech, ve kterých jsou aplikovány přímé a nepřímé náklady, 40 % paušální sazba anebo paušální sazby platné pro projekt v prioritě 4, který není financován v režimu jednotkových nákladů.

Tyto pokyny jsou relevantní pro projekty, které jsou financovány výhradně s využitím jednotkových nákladů.

 

Změny jsou zaznamenány také v revizních dokumentech:


 
Uveřejněno: 18. 10. 2023
 
Aktualizováno: 18. 10. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce