Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace dokumentů pro jednotkové projekty zaměřené na další profesní vzdělávání

Změny jsou platné od 25. 5. 2018.

  • U výzvy č. 043 a č. 060 je nově k dispozici nezávazný vzor / formulář „Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu“.
  • U výzvy č. 043 byla zveřejněna aktualizovaná verze Souhrnné evidence, kterou příjemci předkládají na ŘO. 

 
Uveřejněno: 21. 5. 2018
 
Aktualizováno: 21. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce