Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Číslo: 043

Platnost od: 15. 6. 2016 08:30

Platnost do: 31. 8. 2016 17:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2016 04:00

Alokace v Kč: 2 000 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:14

Specifický cíl:
 • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

K termínu ukončení přijmu žádosti, tj. k 31. 8. 2016, 17:00 hod., bylo do výzvy č. 043 podáno 1 455 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 687 135 035,00 Kč.

Soubory ke stažení pro žadatele:

Nástroj je zveřejněný z důvodu zvýšení transparentnosti vůči žadatelům. Tabulka pomáhá určit výši rozpočtu uvažovaného projektu a výsledný bodový zisk ve věcném hodnocení žádosti.

Soubory ke stažení pro příjemce: 

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Konzultace:

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány zejména prostřednictvím fóra, ve kterém byl zřízen diskusní klub

Osobní konzultace:

 • Osobní konzultace k výzvě č. 043 jsou možné dne 25. 8. 2016, doba trvání jedné konzultace je časově omezena na 30 minut.
 • Místo konání os. konzultací: MPSV, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, zasedací místnost č. 1.
 • Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit.
 • Na osobní konzultace se registrujte od pondělí 22. 8. 2016 u Mgr. Lenky Koubové na tel. 950 195 677 nebo u Ing. Veroniky Dragounové na tel. 950 195 771.
 • V případě zájmu ze strany žadatelů budou zveřejněny další termíny.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2016
 
Aktualizováno: 1. 10. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel