Zpět

Aktualizace oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem

Upozorňujeme, že byl aktualizován vzor výsledku výzvy k podání nabídek - oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem.

V rámci identifikačních údajů dodavatele prosíme uvádějte název/obchodní firmu, sídlo/místo podnikání/bydliště a IČ.

Wordová verze (sloužící k internímu použití) byla aktualizována, popis kolonky při vyplňování on-line formuláře bude upraven následně. Tato změna nemá vliv na funkčnost on-line formuláře.


 
Uveřejněno: 29. 5. 2018
 
Aktualizováno: 29. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce