Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů.

V této nové verzi bylo prodlouženo přechodné období pro vykazování indikátorů týkajících se podpořených osob ve zprávách o realizaci projektu z původního 30. 6. 2016 do 31. 8. 2016

 


 
Uveřejněno: 30. 6. 2016
 
Aktualizováno: 30. 6. 2016
 
 
Určeno pro: Příjemce