Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 9)

30.7.2019 8:20 PDF Textový soubor
monitorovací_indikátory is esf 2014plus účastníci evidence podpory
Stáhnout soubor (4,4MB)
Staženo 39 344x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 73

1   73

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 9)
4,4MB 30.7.2019 8:20
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 8)
4,7MB 3.1.2019 8:46
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 7)
4,1MB 6.12.2017 14:56
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 6)
3,8MB 19.10.2017 16:07
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 5)
3,4MB 19.4.2017 10:06
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 4)
3MB 12.1.2017 17:35
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů
2,8MB 30.6.2016 11:05
PDF PDF
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů
2,8MB 9.5.2016 13:33
PDF PDF
Pokyny pro evidenci rozsahu a typu podpory jednotlivým podpořeným osobám
343k 29.4.2016 10:35

Monitorovací list podpořené osoby

Monitorovací list podpořené osoby je nezávazný formulář, který je možné využít při sběru údajů od jednotlivých osob podpořených v projektu. Pokud může příjemce (či partner) data potřebná pro sledování monitorovacích indikátorů podložit jinou průkaznou evidencí, není nutné formulář používat. Příjemce (či partner) je také oprávněn si obsah Monitorovacího listu podpořené osoby upravit (např. v něm nezjišťovat něco, co už je mu známo a eviduje to v podobě nějakého jiného dokumentu/databáze).

Díky sledování vymezených parametrů u podpořených osob bude příjemce schopen vykazovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů týkajících se účastníků projektu.

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů 

Dosažené hodnoty u indikátorů týkajících se podpořených osob se do zprávy o realizaci projektu, kterou mají příjemci povinnost předkládat, dostanou prostřednictvím informačního systému IS ESF 2014+. Tento systém umožňuje zejména:

  • — monitoring osob podpořených projekty OPZ s maximálním využitím existujících dat evidovaných v agendových systémech MPSV, které jsou doplňovány sběrem dat od realizátorů jednotlivých projektů;
  • — monitoring akcí projektů ESF pro potřeby zájemců o účast na projektech prostřednictvím propojení s modulem Akce na portálu www.esfcr.cz;
  • — automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty a přenos dosažených hodnot indikátorů týkajících se podpořených osob do IS KP14+.