Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6)

28.5.2018 15:51 DOCX Textový soubor

Verze 6 platí od 25. 5. 2018

Stáhnout soubor (352k)
Staženo 24 045x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby (verze 6)
352k 28.5.2018 15:51
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby (verze 5)
234k 21.12.2017 12:54
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby (verze 4)
234k 30.5.2016 14:40
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby (verze 3)
234k 29.4.2016 10:35
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby (verze 2)
233k 29.4.2016 10:35
DOCX DOCX
Monitorovací list podpořené osoby
231k 13.4.2015 17:45

Monitorovací list podpořené osoby

Monitorovací list podpořené osoby je nezávazný formulář, který je možné využít při sběru údajů od jednotlivých osob podpořených v projektu. Pokud může příjemce (či partner) data potřebná pro sledování monitorovacích indikátorů podložit jinou průkaznou evidencí, není nutné formulář používat. Příjemce (či partner) je také oprávněn si obsah Monitorovacího listu podpořené osoby upravit (např. v něm nezjišťovat něco, co už je mu známo a eviduje to v podobě nějakého jiného dokumentu/databáze).

Díky sledování vymezených parametrů u podpořených osob bude příjemce schopen vykazovat dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů týkajících se účastníků projektu.

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů 

Dosažené hodnoty u indikátorů týkajících se podpořených osob se do zprávy o realizaci projektu, kterou mají příjemci povinnost předkládat, dostanou prostřednictvím informačního systému IS ESF 2014+. Tento systém umožňuje zejména:

  • — monitoring osob podpořených projekty OPZ s maximálním využitím existujících dat evidovaných v agendových systémech MPSV, které jsou doplňovány sběrem dat od realizátorů jednotlivých projektů;
  • — monitoring akcí projektů ESF pro potřeby zájemců o účast na projektech prostřednictvím propojení s modulem Akce na portálu www.esfcr.cz;
  • — automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty a přenos dosažených hodnot indikátorů týkajících se podpořených osob do IS KP14+.