Zpět

Aktualizace pokynů pro práci s IS KP14+

Upozorňujeme, že na webu byly aktualizovány pokyny pro žadatele a příjemce týkající se práce s IS KP14+.

Pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu:

Do pokynů byla uvedena informace, že technické problémy se zpracováním žádosti o podporu se nově řeší na základě podnětů zadaných přes HOTLINE, která je dostupná na portálu www.esfcr.cz.  Další změny byly provedeny v návaznosti na rozvoj monitorovacího systému, tyto změny nepředstavují ztížení podmínek pro žadatele.

  • Promítnutí rozvoje IS KP14+ do  pokynů k vyplnění žádosti o podporu v  IS KP14+  pro jednotkové projekty zaměřené na další profesní vzdělávání nebylo zohledněno, protože v současnosti není otevřena žádná výzva k předkládání žádostí o podporu pro tuto část OPZ.

Na stránce https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz naleznete také  uvedené pokyny v režimu změn s vyznačením rozdílů oproti minulé verzi.

Pokyny ke zpracování žádosti o změnu:

Aktualizace pokynů byla provedena v návaznosti na rozvoj monitorovacího systému. Byly zejména upřesněny informace týkající se provádění změn na finančním plánu a informace související s předčasným ukončením projektu.

Na stránce https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz naleznete také  uvedený pokyn v režimu změn s vyznačením rozdílů oproti minulé verzi.

 

 


 
Uveřejněno: 31. 5. 2019
 
Aktualizováno: 31. 5. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce