Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 10)

6.9.2019 13:26 PDF Textový soubor

Verze 10 je platná od 6. 9. 2019.

Stáhnout soubor (2,7MB)
Staženo 20 606x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 39

1   39

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 10)
2,7MB 6.9.2019 13:26
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 9)
2,4MB 31.5.2019 10:08
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 8)
2,5MB 1.11.2018 9:24
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 7)
1,9MB 23.4.2018 15:42
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 6)
1,8MB 14.12.2017 14:02
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 5)
1,6MB 10.11.2017 10:43
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 4)
1,8MB 9.6.2017 7:31
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+ (verze 3)
1,8MB 12.1.2017 17:41
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+
1,4MB 28.7.2016 15:40
PDF PDF
Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP14+
1,3MB 29.4.2016 10:39

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.