Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

SD-2_20171020_Příklad

12.12.2019 15:46 FILE Soubor
Stáhnout soubor (3k)
Staženo 5 942x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XML XML
SD-2_20171020_Příklad
3k 10.11.2017 11:48
XML XML
SD-2_20170113_Příklad
3k 16.1.2017 14:13
XML XML
SD-2_ZoP-01_20160713_Příklad.xml
2k 28.7.2016 15:45

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.