Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

SD-3_pro_XML_20191213_Příklad.xlsx

20.12.2019 8:41 XLSX Datový soubor
Stáhnout soubor (23k)
Staženo 377x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 3

1   3

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XLSX XLSX
SD-3_pro_XML_20191213_Příklad.xlsx
23k 20.12.2019 8:41
XLSX XLSX
SD-3_pro_XML_20191213_Příklad.xlsx
23k 12.12.2019 15:48

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.