Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Plán aktivit projektu

30.5.2016 14:42 XLSX Datový soubor

Příjemci, které o to požádá ŘO, musí (od 1. 6. 2016) poskytnout plán aktivit projektu ve stanoveném formátu a struktuře. 

Stáhnout soubor (53k)
Staženo 8 373x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 15

1   15

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XLSX XLSX
Plán aktivit projektu
53k 30.5.2016 14:42

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.