Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 9)

12.12.2019 15:57 PDF Textový soubor

skutečně prokazované výdaje nebo 40% paušální sazba

Stáhnout soubor (7,9MB)
Staženo 29 975x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 110

1   110

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 9)
7,9MB 12.12.2019 15:57
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 8)
7,4MB 6.9.2019 13:31
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 7)
8MB 1.11.2018 9:28
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 6)
6,3MB 23.4.2018 15:32
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 5)
5,6MB 10.11.2017 10:25
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 4)
6MB 13.9.2017 16:23
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 3)
6,6MB 9.6.2017 7:25
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 2)
6,4MB 29.8.2016 14:20
PDF PDF
Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+
4,7MB 29.4.2016 10:39

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.