Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

SD-1_pro_XML_20171020_Příklad

10.11.2017 11:48 XLSX Datový soubor
Stáhnout soubor (40k)
Staženo 6 213x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 5

1   5

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XLSX XLSX
SD-1_pro_XML_20171020_Příklad
40k 10.11.2017 11:48
XLSX XLSX
SD-1_pro_XML_20170113_Příklad
18k 16.1.2017 14:12
XLSX XLSX
SD-1_pro_XML_20160710_Příklad.xlsx
16k 28.7.2016 15:45

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.