Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 5)

7.5.2020 11:30 PDF Textový soubor
Stáhnout soubor (1,6MB)
Staženo 9 839x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 28

1   28

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 5)
1,6MB 7.5.2020 11:30
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 4)
1,3MB 12.12.2019 15:37
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 3)
1MB 10.11.2017 10:50
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 2)
1,1MB 16.1.2017 13:36
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+ (verze 1)
1MB 1.8.2016 11:32
PDF PDF
Import XML soupisky dokladů v IS KP14+
1MB 28.7.2016 15:44

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZoR A ŽoP

Pro projekty, u nichž je financování založeno na jednotkových nákladech, je struktura zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předkládané žádosti o platbu specifická, proto zde budeme postupně zveřejňovat i pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu zpracované speciálně pro konkrétní mechanismy s jednotkovými náklady.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Změny projektu musí příjemce hlásit v monitorovacím systému, přičemž toto hlášení má formu žádosti o změnu projektu. Dokument obsahuje pokyny, jak tuto žádost o změnu projektu v IS KP14+ zpracovat.