Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 17. 6. 2019

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 17. 6. 2019 dochází k revizi části metodiky OPZ.

Byly zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemce:

Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel.

V případě nejasností týkajících se nových pravidel, kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.

Dále došlo úpravě textu v bodu 5 části V Sankce ve vzoru právního aktu o poskytnutí podpory z OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (v návaznosti na revizi pravidel pro tyto projekty účinnou od 1. 1. 2019):

 


 
Uveřejněno: 14. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce