Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 12)

27.4.2020 8:30 PDF Textový soubor

Verze 12 je platná od 1. 5. 2020.

Stáhnout soubor (3,2MB)
Staženo 127 731x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 241

1   241

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 12)
3,2MB 27.4.2020 8:30
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 11)
2,6MB 11.10.2019 14:20
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 10)
2,5MB 14.6.2019 9:52
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)
4MB 29.10.2018 16:35
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 8)
4MB 21.5.2018 15:54
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 7)
2,4MB 21.12.2017 12:21
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6)
2,4MB 26.4.2017 8:29
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 5)
2,4MB 30.9.2016 14:12
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 4)
2,7MB 30.5.2016 14:08
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 3)
2,3MB 29.4.2016 10:34
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 2)
2,2MB 29.4.2016 10:34
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 1)
2,4MB 13.4.2015 17:39

Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ

Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ nejsou oproti OP LZZ v podobě univerzální sady dokumentů platné v zásadě pro všechny projekty bez rozdílu. Protože se v OPZ plánuje větší rozsah využití tzv. jednotkových nákladů (více viz níže), jsou pravidla pro žadatele a příjemce rozdělena do kategorie obecných pravidel (ta platí pro všechny projekty) a pak podle charakteru projektů budou k této obecné části pravidel relevantní různé specifické části pravidel.

Jednotkovými náklady se rozumí metoda, kdy projekt podporu nezískává na základě výdajů, které mu skutečně vznikly (a jsou doložitelné s využitím účetních záznamů), ale na základě dosažení dopředu stanovených jednotek (např. osob, které absolvovaly určitý vzdělávací kurz).

Obecná část pravidel se týká oblastí:

 • partnerství na úrovni projektů,
 • územní způsobilost projektů,
 • spolufinancování projektů,
 • monitorování na úrovni projektu, včetně monitorovacích indikátorů a vymezení bagatelní podpory účastníka projektu,
 • zadávání zakázek,
 • veřejná podpora a podpora de minimis,
 • horizontální principy,
 • šíření výstupů projektu,
 • evaluace výsledků projektu (včetně sebeevaluace),
 • udržitelnost,
 • povinnosti příjemců v oblasti informování a komunikace, včetně povinných prvků vizuální identity OPZ a jejich technických parametrů,
 • ukončení realizace projektu (včetně předčasného).

Specifické části pravidel se týkají oblastí:

 • změny projektu,
 • způsobilé výdaje, včetně jejich dokladování,
 • finanční řízení projektu, včetně finančních toků.

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pomůcka obsahuje jednoduché shrnutí bez některých specifick a výjimek, nelze ji brát jako dokument nahrazující pravidla výše.

Informace pro příjemce k realizaci aktivit a způsobilosti v době nouzového stavu v ČR (COVID 19)

Informace pro příjemce obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a sdělení ŘO k plnění lhůt.