Zpět

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

<p> Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. </p>

V textech výzev došlo k následujícím změnám:

  1. rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o NNO a vysoké školy
  2. odstranění výběrové komise z procesu hodnocení projektů

  3. upřesnění hodiny ukončení příjmu žádostí o podporu, přesný termín je 31. 12. 2016, 12:00

Odkazy na stránky výzev:


 
Uveřejněno: 17. 3. 2016
 
Aktualizováno: 17. 3. 2016