Zpět

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

V textech výzev došlo k následujícím změnám:

  1. V kapitole 6.2 bylo ve větě  „Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 40 %.“ doplněno slovo „přímých“.
  2. Ve 2. tabulce v kapitole 6.3 byly odstraněny varianty výpočtu nepřímých nákladů, které nejsou pro tuto výzvu relevantní. 

Odkazy na stránky výzev:


 
Uveřejněno: 3. 11. 2015
 
Aktualizováno: 3. 11. 2015