Zpět

Aktualizace výzvy č. 091

Upozorňujeme na úpravu textu výzvy č. 091.

Ve výzvě č. 091 došlo k úpravě textu znění výzvy přidáním podkapitoly č. 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a dále doplněním podkapitoly 8.1 Popis hodnocení a výběru projektů v odstavcích: Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, Nové rozhodnutí a Specifický postup v případě zániku žadatele.


 
Uveřejněno: 23. 1. 2018
 
Aktualizováno: 23. 1. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel