Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

Číslo: 091

Platnost od: 25. 10. 2017 00:00

Platnost do: 31. 3. 2018 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 10. 2017 00:00

Alokace v Kč: 70 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:00

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě vregionu NUTS II Severozápad
    Investiční priorita:
  • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

  • žadatelé budou osloveni projektovými manažery a budou domluveny konkrétní termíny a místa konání
  • první seminář proběhne 7. 11. 2017, další budou organizovány dle potřeby
  • prezentace ze semináře pro žadatele

 


 
Uveřejněno: 25. 10. 2017
 
Aktualizováno: 14. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel