Zpět

Aktualizace výzvy č. 129

Upozorňujeme, že k 23. 1. 2018 byla aktualizována výzva č. 129, vč. přílohy č. 3.

Ve výzvě č. 129 došlo k následujícím změnám:

  • vysvětlení environmentálního problému v případě principu I. společensky prospěšný cíl u environmentálního sociálního podniku, shodně doplněno i do přílohy č. 3 výzvy;
  • v části e) definic „Nové podnikatelské aktivity“ došlo k redefinici situace, kdy jde o novou podnikatelskou aktivitu podle tohoto bodu, resp. doplněna vysvětlující věta, dále došlo k redefinici situace, kdy se o novou podnikatelskou aktivitu podle a) nejedná;
  • do části věcné hodnocení doplněna informace o možnosti zapojení žadatele – osobní účast na hodnotící komisi;
  • doplněna kap. 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a do kapitoly 8.1 doplněny části k přípravě a vydání právního aktu, k novému rozhodnutí a doplněn specifický postup v případě zániku žadatele.

 
Uveřejněno: 22. 1. 2018
 
Aktualizováno: 23. 1. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel