Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora sociálního podnikání

Číslo: 129

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00

Platnost do: 28. 6. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 315 000 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:58:34

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Další informace:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2017
 
Aktualizováno: 7. 4. 2020