Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace výzvy pro místní akční skupiny

Upozorňujeme, že od 1. 7. 2018 je platná aktualizovaná verze výzvy č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Aktualizace se týká zejména aktivit v oblasti sociálního podnikání a dále nastavení podmínek veřejné podpory. Provedené změny se týkají textové části výzvy a dále příloh č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11a a 11b. Všechny dokumenty jsou ke stažení na stránce výzvy č. 047.


 
Uveřejněno: 28. 6. 2018
 
Aktualizováno: 28. 6. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel