Zpět

Aktualizace vzorů právních aktů

Upozorňujeme, že v návaznosti na revizi řídicí dokumentace OPZ účinné k 11. 4. 2016 byly aktualizovány vzory právních aktů OPZ.

  • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace  
  • Vzor podmínek použití podpory pro projekty, kdy příjemcem je OSS a nejedná se o MPSV
  • Vzor podmínek použití podpory pro projekty, kdy příjemcem je útvar v rámci MPSV
  • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace - jednotkové náklady u zařízení péče o děti
  • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem podpory je OSS krome MPSV - jednotkové náklady u zařízení péče o děti
  • Vzor podmínek použití podpory, kdy příjemcem je útvar v rámci MPSV - jednotkové náklady u zařízení péče o děti

Všechny tyto dokumenty bnaleznete na stránce Formuláře pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů o poskytnutí podpory na projekt.

Související:


 
Uveřejněno: 7. 4. 2016
 
Aktualizováno: 20. 5. 2016
 
 
Určeno pro: Příjemce