Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dobrá praxe CLLD a MAS

Rádi bychom vás upozornili na tři nové případové studie projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou inspirativními příklady dobré praxe.

Pod záložkou dobrá praxe MAS naleznete již 7 z 10 projektů, ke kterým byla studie zpracována. Nově byly ke všem projektům přidány ke stažení i prezentace.


 
Uveřejněno: 23. 9. 2019
 
Aktualizováno: 23. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost