Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  

Projekty realizované v rámci investiční priority 2.3 OPZ: případové studie dobré praxe

 

PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Projekt vznikl s cílem podpořit pomocí prostupného, udržitelného zaměstnání osoby z cílové skupiny mladých nezaměstnaných do 30 let a nezaměstnaných starších lidí nad 50 let.

Související

 

O KROK NAPŘED

Hlavním cílem projektu je usnadnit začlenění do běžného života a společnosti na venkově mladým lidem, kteří opouštějí Dětský domov v Nechanicích po dosažení plnoletosti, a zajistit jejich hladký přechod na trh práce.

 

 

PRÁZDNINY S FANTAZIÍ

Projekt se zaměřuje na pomoc rodičům v péči o děti do 15 let zdravé i s hendikepy formou nepobytových táborů a je provázaný s dalšími projekty na podporu sociálního začleňování.

Související

 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ

Projekt nabízí komplexní pomoc osobám pečujícím doma o své blízké. Cílem projektu je, aby se předešlo institucionální péči o osoby závislé tím, že bude podpořena péče v domácnosti.

Související

Další příklady dobré praxe MAS

 

Zpravodaj OPZOR - CLLD očima MAS

 

Houbový park - příběh a fotografie projektu