Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dobrá praxe CLLD a MAS

Rádi bychom vás upozornili na tři nové případové studie projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou inspirativními příklady dobré praxe.

Pod záložkou dobrá praxe MAS naleznete všech 10 projektů, ke kterým byla studie zpracována. Ke stažení je vždy abstrakt, celá studie a prezentace. U vybraných projektů naleznete i odkaz na videoreportáž.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2020
 
Aktualizováno: 21. 2. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost