Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dobrá praxe CLLD a MAS

Rádi bychom vás upozornili na uveřejnění prvních čtyř z plánovaných deseti případových studií projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou inspirativními příklady dobré praxe.

Pod záložkou dobrá praxe MAS naleznete i odkazy na „příběhy“ a videoreportáže projektů MAS a zpravodaj OPZOR s tématem „CLLD očima MAS“.


 
Uveřejněno: 1. 4. 2019
 
Aktualizováno: 1. 4. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost