Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dotazník pro MAS - sociální podnikání

Dovolujeme si touto cestou oslovit zástupce místních akčních skupin s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se zájmu MAS o podporu sociálního podnikání v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Dotazník je dostupný od 30. 8. 2016 do 14. 9. 2016. Děkujeme za spolupráci.

 

Související:


 
Uveřejněno: 30. 8. 2016
 
Aktualizováno: 31. 8. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce