Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace výzvy na podporu sociálního začleňování

Upozorňujeme žadatele, že výzva č. 052 OPZ "Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva" byla k 28. 5. 2019 aktualizována.

Změna se týká úpravy bodu 9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi – byl sjednocen termín pro garantování výše dílčí alokace pro obce ve všech skupinách A, B, C a D do stejného data 31. 10. 2019.


 
Uveřejněno: 30. 5. 2019
 
Aktualizováno: 30. 5. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel