Zpět

Aktualizace výzvy pro místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byla uveřejněna nová verze výzvy č. 047 OPZ "Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje" platná od 1. 7. 2019.

Aktualizace se týká textové části výzvy, a to konkrétně navýšení limitu pro celkovou výši podpory de minimis pro činnosti spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku, které nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 20 000 EUR. Zároveň došlo ke změně kontaktního údaje u oblasti podpory zaměstnanosti.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel