Zpět

Vyhodnocení šetření mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021–2027

Upozorňujeme, že byly zveřejněny výsledky šetření týkajícího se vlivu nastavení spolufinancování a zálohového financování na absorpční kapacitu budoucího programu.

Názory a postoje příjemců podpory z OPZ k tématům spolufinancování a zálohového financování se dle realizovaného dotazníkového šetření liší především na základě typu organizací respondentů. Už z hlediska významnosti podílu financí z projektů OPZ na celkovém financování organizací respondentů je zřejmé, že pro nestátní neziskový sektor je OPZ obecně velmi důležitý zdroj financování, zatímco pro obce či obchodní společnosti jde spíše o zdroj doplňkový. Z výsledků lze usuzovat, že komerční subjekty a organizace veřejné správy by pravděpodobně absenci zálohového financování překonaly spíše než většina NNO, vyšší spolufinancování by pocítili všichni. Dopady na strukturu žadatelů by byly velmi pravděpodobně v obou případech značné a především pro mnoho NNO by prostředky z OPZ po změnách nebyly dosažitelné, pro jiné subjekty by zase bylo méně výhodné nebo nevýhodné se o ně ucházet a čerpat. Celkově by dopad na absorpční kapacitu v oblastech podporovaných programem byl značný.


 
Uveřejněno: 8. 8. 2019
 
Aktualizováno: 8. 8. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost