Zpět

Navýšení výzev na dětské skupiny

25. 9. 2019 bylo schváleno navýšení výzev č. 111 a č. 133 tak, aby mohly být podpořeny všechny obdržené žádosti, které zároveň úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Žadatelé, kterých se to týká, budou v nejbližší době vyzváni k poskytnutí potřebné součinnosti prostřednictvím depeše v IS KP14+ formou Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. 

Na stránkách výzev je zveřejněn přehled podaných žádostí. 


 
Uveřejněno: 30. 9. 2019
 
Aktualizováno: 30. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel