Zpět

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+ a nový vzor právního aktu

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že vydává první verzi Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. K dispozici je také revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb a revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin.

Pravidla jsou účinná od 27. 2. 2023.

Dále zveřejňujeme vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na mezinárodní mobilitu mládeže.

Všechny dokumenty včetně předešlých verzí naleznete ve složce Dokumenty.


 
Uveřejněno: 24. 2. 2023
 
Aktualizováno: 24. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce