Zpět

Aktualizace výzvy č. 047 OPZ

Upozorňujeme, že od 1. 8. 2018 je platná aktualizovaná verze výzvy č. 047 OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Aktualizace se týká pouze textové části výzvy, a to zkrácení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, data pro ukončení příjmu žádostí o podporu a úpravy data pro poslední možné vyhlášení výzvy MAS v souvislosti s plánováním hladkého ukončení administrace programového období 2014 – 2020. 


 
Uveřejněno: 30. 7. 2018
 
Aktualizováno: 30. 7. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel