Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na řadu nových výzev místních akčních skupin, které byly vyhlášeny v průběhu srpna.

Výzvy jsou zaměřeny na oblast zaměstnanosti, prorodinných opatření, sociálních služeb a sociálního začleňování apod.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2018
 
Aktualizováno: 22. 8. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel