Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva na podporu sociálních inovací

Upozorňujeme, že 31. 10. 2018 byla uveřejněna výzva č. 083 OPZ "Nová řešení pro tíživé sociální problémy".

Veškeré informace včetně termínů seminářů pro žadatele a nabízených možností konzultací naleznete na stránce výzvy: 

Předběžnou žádost o podporu je možné předkládat od 30. 11. 2018 10:00 do 27. 05. 2019 12:00 hodin, žádost o podporu pak od 31. 1. 2019 12:00 do 30. 9. 2019 12:00.

Oprávněnými žadateli jsou NNO, obce, organizace zřizované kraji a obcemi a poskytovatelé sociálních služeb - za podmínky, že se jedná o tzv. servisní organizace.


 
Uveřejněno: 31. 10. 2018
 
Aktualizováno: 30. 10. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel