Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Číslo: 083

Platnost od: 31. 10. 2018 10:00

Platnost do: 30. 9. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 2. 2024 09:46:42

Specifický cíl:
 • Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Chcete zjistit, zda služby poskytované Vaší organizací skutečně fungují? Máte odhodlání stále se učit a zavádět změny do praxe? Jste ochotni provést zásadní změny ve Vaší organizaci?

Ve výzvě č. 083 Vám pomůžeme upravit či vytvořit novou službu pro Vaše klienty tak, aby opravdu řešila jejich potřeby. Postupovat bude zhruba v těchto na sebe navazujících fázích, které se stále opakují: zjišťování potřeb uživatelů, testování prototypů a zhodnocení služby.

Chceme Vám umožnit zastavit se, využít všechny Vaše zkušenosti a získat nové poznatky.

Chceme Vás podpořit na cestě za ještě lepšími službami a spokojenějšími klienty.

Ve výzvě č. 083 klademe důraz na:

 • Respekt ke klientům a jejich schopnostem. Cílová skupina se musí aktivně podílet na vývoji služby, kterému předchází detailní zjišťování jejich potřeb.
 • Empatii a schopnost naslouchání. Abyste mohli hledat řešení problémů svých klientů, potřebujete vědět, co je jejich prvotní potřeba, neboli potřebujete vědět, že si klient chce pověsit obraz, ne že si chce koupit vrtačku.
 • Ochotu učit se ze zkušenosti druhých a z daného stavu vědeckého poznání. Není třeba se tvářit, že jste první, kdo podobný problém řeší. Právě naopak - schopnost učit se od ostatních je pro vás výhodou.
 • Evaluaci a učení se. Intuice a vlastní zkušenosti nemusí vždy stačit. Pokud chceme vědět, zda a proč věci fungují, je třeba aktivně a neustále zjišťovat, zda tomu tak opravdu je, a službu upravovat na základě získané zpětné vazby.

Tým sociálních inovací upozorňuje:

 • V průběhu projektu se může ukázat potřeba upravit i stávající služby či procesy tak, aby více směřovaly k celkové vizi organizace. K těmto dalším krokům lze skvěle upotřebit obdobné metody a evaluační techniky jako ty, které budete využívat v projektu.
 • Aby byl Váš projekt úspěšný, je nutné aktivní zapojení celé organizace včetně vedení a otevřenost a připravenost na radikální změny.
 • Zlepšování služeb není jednorázová, ale neustále probíhající činnost. Aby to mělo smysl, měli byste stále i po skončení projektu používat, co jste se naučili. Jen tak se z vás stane opravdová učící se organizace.

Zaujala Vás výzva a uvažujete o podání projektu? Zde jsou následující kroky:

 • Ujistěte se, že patříte mezi oprávněné žadatele (viz příloha č. 6) a že máte dostatek volných prostředků ve veřejné podpoře v režimu de minimis.
 • Přečtěte si, prosím, výzvu a její přílohy. Pozornost věnujte zejména přílohám 2, 3 a 4. Neopomeňte také zdroje, na které se v přílohách odkazujeme. Vše vám velmi pomůže při tvorbě KPZ i při samotné konzultaci.
 • V případě zájmu o konzultaci prosím napište Veronice Pavlovské na veronika.pavlovska@mpsv.cz. Potvrdíme si termín konzultace a pošleme Vám pokyny, co vše je třeba před konzultací udělat.
 • Konzultace proběhnou kolektivně (pro max. 3 organizace) 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. Upozorňujeme zájemce, že další termíny již vypisovány nebudou.
 • S konkrétními dotazy se obracejte na: Iva Kovandová, tel.: +420 221 922 991 nebo iva.kovandova@mpsv.cz.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

 


 
Uveřejněno: 31. 10. 2018
 
Aktualizováno: 2. 12. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel