Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová výzva na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Upozorňujeme, že 1. 11. 2018 byla vyhlášena výzva č. 076 OPZ "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny".

Veškeré informace naleznete na stránce výzvy: 

Žádost o podporu je možné předkládat od 3. 1. 2019 12:00 do 15. 3. 2019 12:00.

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace a nestátní neziskové organizace .


 
Uveřejněno: 1. 11. 2018
 
Aktualizováno: 1. 11. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel