Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Číslo: 076

Platnost od: 1. 11. 2018 08:00

Platnost do: 15. 3. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 1. 2019 12:00

Alokace v Kč: 160 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2023 11:23:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení

Semináře pro žadatele

Semináře pro příjemce


 
Uveřejněno: 1. 11. 2018
 
Aktualizováno: 22. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel